LT EN

Istorija

Kilmė

Dūdmaišis nėra plačiai paplitęs instrumentas, žinomas tik Europoje, Azijoje ir Š.Afrikoje, visur kitur jis atkeliavo vėliau. Vienintelis labai nutolęs taškas yra Škotai ir Airiai - paaiškinimas, Keltai iš Mažosios azijos nusinešė dūdą.

Manoma, kad išrastas Graikų Mažojoje Azijoje. Romos imperijojos metraštininko Svetonijaus aprašymas: “ Imperatorius Neronas gyvenimo pabaigoje davė priesaiką : “Jeigu išlaikysiu savo galią, tai pažymėdamas šią pergalę grosiu odiniu maišu, žaidynėse”.

Dionas Chrizostomas graikų rašytojas rašo, kad Neronas birbynę pūtė ne burna, bet pasikišęs maišą po pažasčia.

Dūdmaišis plinta ne toliau Indijos. Aiškinimas, kad Makedonietis siekė Indiją, dėl to ten ir yra riba, kurioje įsitvirtino dūda.

Į viršų

Pav. 1 iš 15 « Atgal - Pirmyn »

Šaltiniai

Dūdmaišis Lietuvos krašte pirmą kartą minimas švedų istoriko Magnuso Olauso "Šiaurės tautų istorijoje", išleistoje 1555 metais. Tais pačiais metaiss LDK Žygimanto laiške Oršos seniūnui kunigui A.Odincevičiui minimi dūdoriai , meškininkai kurie turi būti apmokestinami.

1565 metais instrumentas minimas Vilniaus seimo įsakuose žodynėlis prie biblijos vertimo(1580m.) pasakyta, kad duda raginė arba murenka, išversta iš vokiško sakpfaife.

Vėliau Pretorijus (apie 1698m.) mini dudmaišį ir ideda paveikslėlį su muzikantu ,kuris pritaria haiduko šokiui, dviejų burdonų dūdmaišiu (17a).

Recesus generalis ( vizitacija estenburgo apylinkės) "prieš pamaldas renkasi vestuvininkai ir dūdomis ir būgnais trukdo pamaldas".Todėl reikia dūdas sulaužyt būgnus prakiurdyt, kad daugiau to nebūtų"

Antras draudimas Jekaterinos antrosios - turgaus aikštėse renkasi elgetos ir groja dūdomis. Tai buvo elgetų, keliautojų instrumentas, todėl tai reikia uždrausti. Tai prisidėjo prie instrumento nykimo.

“Iš žalios veršinikės pasisiuvo sau dudutę” (1532 Juškos, Alsėdžiai)."

LDK Žygimanto laiške Oršos seniūnui kunigui Ogioncevitšiui minimi dūdoriai meškininkai, kurie turi būti apmokestinami: Reikia susimokėti magistratui o tada tik groti. (1555m).

Meškininkai(muzikantai grojantys dūdomis) minimi ir vėliau,kaip šokdinantys pagal dūdos melodijas.

19a. Jucevičius vadina -ruska duda. Nes jau gubernija buvo šalia Baltarusijos sienos, Švenčionių, Ašmenos apskritysę. Ašmena dabar jau grynai Baltarusija (Smargonys, Gervėčiai).

Visoje Gardino gubernijoje sekmadienį ir šventadienį pasigirsdavo dūdos muzika (ypač karčemose), tarytum linksmai nusiteikusios meškos maurojimas, tai ruska duda odos maišas iš veršio pilvo ir du mediniai vamzdžiai pritaisyti

Į viršų

Pavadinimas

Terminas dūdmaišis nebuvo naudojamas kaime ar kur kitur. Tai buvo vertinys, nors galime matyti, kad net ir angliškai ar vokiškai skambėtų - maišdūdis

Latvijoj ir pas Juškas minimas kitas pavadinimas – somos.

Lietuvoje dūda buvo vadinama įvairiai kaip pavyzdžiui: ūkas, maišinė, murenka, kūlinė, kūlinė dūda, labanarska dūda, dūda raginė.

Pavadinimas dūda, dūdij paplitęs tiek pas mus tiek svečiose šalyse (lenkai čekai, lietuviai). Ir muzikantas taip pat vadinamas. Pagal pavardes: Dūda, Dūdos ("va, Dūda eina")

Į viršų

Dūdmaišis tautosakoje

Liaudies dainose instrumentas vadinamas "dūda raginė" Žaisk dūda ragine šok mergyte lelija (SD669), arba dūda varinė: griežk dūda varine šok mergyte lelija. Laiudies dainose minimos dūdos dalys:
Mažas darbas dūdorėlio
Vienoj rankoj dūdelė
Antroj žaleikėlė

VD Nr425
arba žaleikėlė rankoj
Ūkelis antroj (Melagėnų apylinkė)
Vaikų dainose: Dūli dūli dūda:Šaninkelia dūdelė
Toj dūdelėj ūkas
Berniukas tribukas

VK Nr 340
Žaidimų tekstuose išvardyjama dūdos darymo seka:
Duosiu Petrui pupų bliūdą
Tegul pūčia labai dūdą
Tyr lyr dūda dūda
Paprašysiu gudo Joną
tegul daro dūdai roną.
Tegu dūdą instrajija.

Žemaičių dainose minima : Iš žalios veršenikės, pasisiuvo sau dūdutę JLD 1532 (Alsėdžiai)

Vokaliniuose žaidimuose pamėgdžiojama dūda Buvo dūda Vilniuj.

Viename iš šio kūrinėlio kūrinėlio variantų minimos dvi dūdos: Nusipirksiu dūdelę, dūda dūda Vilniuj, dudelė Pavilnėj.

Dainose minima dūda kartu su kitais instrumentais:
Aš neinu per miestelį be trijų linksmybių
Dūdos skripkos ir cimbolai tai man trys linksmybės
VD LLD Nr29LTR201(20)

Posakiai mena meškininkus "numirė meška , mesk ir dūdas" arba "išsipūtes kaip kulinė dūda"

Į viršų